Palkkahallinto

Henkilöstön työsuhteisiin ja palkanlaskentaan liittyvät tehtävät vaativat asiantuntemusta, hyvää tietosuojaa ja ajanmukaiset järjestelmät. Yleiset lakisääteiset velvoitteet ja alakohtaiset työehtosopimukset asettavat monen yrittäjän tietämyksen koetukselle jos yrityksen osaaminen on muissa kuin henkilöstöhallintaan liittyvissä asioissa.

Nainen tietokoneen ääressä

Palveluun sisältyy:

· Työsopimuksen laatimiseen liittyvä ohjaus
·  Palkanlaskenta ja -maksatus
·  Palkkalaskelmien toimittaminen työntekijöille
·  Palkkoihin liittyvien viranomaisilmoitusten tekeminen
·  Ennakonpidätys- ja sotu-tilitysten maksatus verottajalle
·  Raportointi