Taloushallinto

"Työ ei ole valmis ennen kuin paperityöt on tehty"

ja näiden usein aika rutiininomaisten tehtävien hoitamiseen kuluu harjaantumattomalta kohtuuttoman paljon aikaa. Toisaalta yritykselle ei välttämättä ole järkevää palkata erikseen työntekijää muutaman tunnin tarvetta varten. Kustannustehokkainta on antaa toimistorutiinit ammattitaitoisen ja motivoituneen yhteistyökumppanin hoidettavaksi.

Myyntilaskut

Myyntilaskutuksen hoitaminen välittömästi myyntitapahtuman jälkeen on yrityksen kassavirran kannalta tärkein toiminto. Laskutusohjelmallamme laskun kirjaus ja toimittaminen asiakkaalle sujuu helposti ja nopeasti, eikä erillistä kirjekuori > postimerkki > postiin vienti -rutiinia tarvita ollenkaan.

Heti seuraavana tärkeysjärjestyksessä tulee saatavien seuranta ja perintä, jolla varmistetaan tuottojen kotiuttaminen ajallaan ja minimoidaan luottotappioita.

Halutessanne voitte hoitaa laskutuksen ja saatavien seurannan itse tai antaa ne meidän tehtäväksemme, jolloin teille jää ainoastaan laskuun kirjattavien laskutusperusteiden ilmoittaminen meille esim. sähköpostilla.

Kaksi sinistä kahvikuppia
Kädet tietokoneen näppäimistöllä

Ostolaskut

Ostolaskujen vastaanotto ja käsittely on palvelumme avulla teille helppoakin helpompaa. Enää ei tarvitse purkaa laskuja kuorista ja kirjata niitä käsin ensin pankkiohjelmaan maksua varten ja erikseen vielä kirjanpitoon.

Huolehdimme laskujen tallentamisesta joko verkkolaskuina tai skannattuina suoraan järjestelmään, jossa te käytte hyväksymässä laskut maksukelpoisiksi.

Halutessanne voitte samalla käynnillä klikata erääntyvät laskut suoraan pankkiin, josta ne veloitetaan eräpäivänä. Laskut hoituvat maksuun ajallaan, eikä yrityksen tulosta rasittavia turhia viivästyskuluja pääse syntymään.

Kirjanpito

Kirjanpidossa on välttämätöntä se, että se tehdään oikein ja ajallaan. Viranomaisille annettavien kuukausi- ja vuosi-ilmoitusten lisäksi kirjanpidon on annettava mahdollisimman ajantasaista tietoa yrityksen johdolle päätöksenteon tueksi. Nykyaikaisilla ohjelmistoillamme saatte joka hetki ajan tasalla olevat tiedot teille tärkeistä tunnusluvuista.

Henkilö tietokoneen ääressä